De site die u alles duidelijk uitlegt over de ventilatie van eengezinswoningen
en die de prijs berekent van uw specifiek ontwerp

Mijn ventilatie

Mijn ventilatie

Alles weten over de ventilatie van woningen

Een goede ventilatie heeft een gunstige invloed op onze gezondheid en ons levenscomfort. De overheid heeft dit begrepen en, bekommerd om de kwaliteit van de lucht die we in onze woningen inademen vaardigen ze strengere normen en richtlijnen uit. Nu kan geen enkele woning nog ontworpen worden zonder efficiënte ventilatie. Talrijke oplossingen bestaan op de markt, ook complete systemen die in staat zijn met grote nauwkeurigheid het binnenklimaat te regelen.

Deze site beantwoordt al uw vragen over ventilatie in woningen. Waarom is ze belangrijk? Welke regels moeten de ventilatiesystemen respecteren? Hoe een toestel kiezen aangepast aan uw ventilatiesysteem?